تندیس برترین تولید کننده کیفی بین المللی هزاره جدید

زمان: آذر سال ۱۳۹۰

سکه طلای یادبود برترین تولید کننده کیفی بین المللی هزاره جدید در سال ۲۰۱۱ میلادی

زمان: آذر سال ۱۳۹۰

گواهی تقدیر برترین تولید کننده کیفی بین المللی هزاره جدید در سال ۲۰۱۱ میلادی

زمان: آذر سال ۱۳۹۰

کاپ مقام دوم سی و دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور سبک جهانی ایشین ریو کاراته کوپودو

زمان: مهر ماه سال ۱۳۹۰

لوح تقدیر واحد نمونه استان گیلان در سال ۱۳۸۸

زمان: مهر ماه سال ۱۳۹۰

تندیس یادبود اولین نمایشگاه تخصصی کیفیت و استاندارد

زمان: مهر ماه سال ۱۳۹۰

لوح تقدیر اولین نمایشگاه تخصصی کیفیت و استاندارد

زمان: مهر ماه سال ۱۳۹۰

تندیس واحد صنعتی نمونه استان گیلان در سال ۱۳۸۸

زمان: تیر ماه سال ۱۳۹۰

لوح تقدید به مناسبت واحد نمونه صنعتی استان گیلان در سال ۱۳۸۸

زمان: تیر ماه سال ۱۳۹۰

تندیس واحد نمونه کشوری در سال ۱۳۸۹

زمان: تیر ماه سال ۱۳۹۰

لوح تقدیر واحد نمونه کشوری در سال ۱۳۸۹

زمان: تیر ماه سال ۱۳۹۰

مدیر منتخب واحد های تولیدی و صنعتی سال ۱۳۸۹

زمان: تیر ماه سال ۱۳۹۰

لوح یادبود نمایشگاه Medex 2011

زمان: بهمن ماه سال ۱۳۸۹

تندیس یادبود نمایشگاه Wipex 2010

زمان: شهریور ۱۳۸۹

لوح تقدیر مدیر موفق استان گیلان در سال ۱۳۸۸

زمان: تیر ماه سال ۱۳۸۹

لوح سپاس سازمان حلال احمر

زمان: سال ۱۳۸۹

تندیس واحد تولیدی کیفیت برتر در سال ۱۳۸۸

زمان: تیر ماه سال ۱۳۸۹

لوح تقدیر واحد تولیدی کیفیت برتر در سال ۱۳۸۸

زمان: تیر ماه سال ۱۳۸۹

لوح یادبود نمایشگاه Medex 2010

زمان: بهمن ماه سال ۱۳۸۸

لوح تقدیر سازمان حلال احمر

زمان: بهمن ماه سال ۱۳۸۷

لوح تقدیر شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

زمان: پاییز سال ۱۳۸۷

لوح تقدیر بانک صادرات به مناسب واحد نمونه صنعتی استان گیلان در سال ۱۳۸۵

زمان: تیر ماه سال ۱۳۸۶

تندیس واحد نمونه صنعتی استان گیلان در سال ۱۳۸۵

زمان: تیر ماه سال ۱۳۸۶

لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی استان گیلان در سال ۱۳۸۵

زمان: تیر ماه سال ۱۳۸۶