مدیر منتخب واحد های صنعتی و کار آفرین

انتخاب مدیریت شرکت نئوپان فومنات به عنوان مدیر منتخب واحد های صنعتی و کار آفرین سال ۱۳۹۰

با توجه به موفقیت کسب شده توسط شرکت نئوپان فومنات، آقای مهندس علی مشمولی اسبوئی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت در روز ۱۷ تیر ماه سال ۱۳۹۰ با حضور جمعی از مسئولین کشوری، اساتید مطرح علمی و ۵۰۰ تن از مدیران توانمند صنعت برگزار گردیده بود، به عنوان مدیر منتخب واحد های صنعتی و کار آفرین انتخاب و معرفی گردند و در طی مراسمی تندیس یادبود مربوط به همایش مدیران منتخب برندهای صنعتی به ایشان اعطا گردید.

دسته بندی: اخبار

دیدگاه ها خاموش است