شرکت در نمایشگاه Wipex 2010

حضور شرکت نئوپان فومنات در دومین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب، کاغذ و تجهیزات وابسته (۲۰ – ۲۳ شهریور ۱۳۸۹)
در راستای تحقق اهداف و برنامه های از پیش تعیین شده شرکت و با توجه به موفقیت های به دست آمده از حضور شرکت در نمایشگاه (Medex) این بار شرکت نئوپان فومنات در دومین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب، کاغذ و تجهیزات وابسته (Wipex 2010) شرکت نموده که برخی از تصاویر این رویداد به شرح زیر انتخاب گردیده است:

دسته بندی: اخبار

دیدگاه ها خاموش است